ÇEVRE VE ENERJİ

Sena ailesi olarak, doğal kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasına, kirliliğin önlenmesine ve doğanın korunmasına çok özen gösteriyoruz. Üretimimizin tüm aşamalarındaki sorumluluklarımızı biliyor ve önlemlerimizi çok önceden alıyoruz. Tüm çalışmalarımızın bağımsız denetleyici firmalar tarafından devamlı denetlenmesini sağlıyoruz.